Pogoji poslovanja

1. Splošne informacije pogojev poslovanja

1.1. Pogoji poslovanja podjetja so zavezujoč pravni dogovor med naročnikom, ki je fizična ali pravna oseba ter ponudnikom spletnih in digitalnih storitev podjetjem Diginet d.o.o.

Storitve opisane na spletni strani www.smartup.si v celoti opravlja podjetje Diginet d.o.o. (izvajalec), ki ima sedež na naslovu Slamna vas 28, 8330 Metlika, Slovenija.

Za naročila sprejeta prek spletne strani www.smartup.si se smatra, da je naročnik storitev v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, za kar ob oddaji naročila potrdi strinjanje s splošnimi pogoji. Poleg splošnih pogojev velja tudi veljavna zakonodaja Slovenije.

Kot naročnik se smatra podjetje, fizična ali pravna oseba, ki opravlja določeno dejavnost oziroma drug subjekt za katere kot izvajalec opravimo naročene storitve.

1.2. Kot uporabnika naših storitev smatramo vsakega obiskovalca, ki pridobi lastno uporabniško ime in geslo na naših spletnih straneh. Ravno tako za uporabnika štejemo kupca, ki opravi morebiten nakup v naši spletni trgovini v načinu gost. Gost ni imetnik svojega profila v spletni trgovini.

1.3. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve v ponudbi podjetja. Z njimi želimo urejati korekten poslovni odnos ter določati pravice in obveznosti med uporabnikom oziroma naročnikom in izvajalcem.

1.4. Kupec ob oddaji naročila storitev venomer potrdi seznanjenost in strinjanje s pogoji poslovanja.

1.5. Izvajalec in naročnik lahko zaradi specifičnega primera skleneta uporabo spremenjenih oziroma drugačnih pogojev poslovanja, ki jih v pisni obliki potrdita s podpisom in porokom. Pogoje lahko po dogovoru overita pri pravni državni službi.

1.6. Naročnik oziroma uporabnik je lahko le tista oseba, ki ima po zakonu dovolj visoko starost, da lahko sklepa poslovne dogovore oziroma se lahko prijavlja v uporabniške spletne sisteme.

1.7. Naročnik obvesti izvajalca o morebitni spremembi naslova elektronske pošte oziroma zamenjavi drugih kontaktnih ali osebnih podatkov, ki so nujni za korektno poslovno sodelovanje ter v skladu s zakonom. Izvajalec ni odgovoren za sporočila, ki so prispela v nezaželeno oziroma spam mapo naročnika.

1.8. V skladu z veljavno zakonodajo se naročnik strinja, da se lahko računi oziroma predračuni posredujejo prek elektronske pošte.


2. Varovanje osebnih podatkov

2.1. Ščitimo in varujemo vse osebne podatke uporabnika v skladu z Evropsko direktivo GDPR ter v skladu z pravno zakonodajo ZVOP-2. Vse o varovanju osebnih podatkov si preberite na podstrani POLITIKA ZASEBNOSTI.